Одесская онлайн
школа І-ІІІ ступеней
«Восхождение»

Больше информации вы
можете получить на нашем
форуме

Перейти на форум

Записаться
на курс
Батькам на замітку

Якщо ви вирішили перевести свою дитину на домашнє навчання, то, безсумнівно, у вас на це були серйозні причини. Але не залежно від характеру причин, ваше рішення вдале, насамперед для вашої дитини.
Домашнє навчання забезпечує індивідуальний підхід до дитини в її навчальній діяльності та високу якість знань учня. Так наприклад, наукові дослідження, проведені в США, країні – однієї з піонерів домашньої освіти, показали позитивні результати домашньої освіти як в академічних знаннях дітей, так і в їх розвитку та соціалізації. Згідно з цими дослідженнями діти, які навчалися вдома, показали вищий бал знань у порівнянні з однолітками, які навчалися у звичайних школах.
Однак висока якість навчання в домашніх умовах забезпечується залученням до навчання вдома професійних вчителів. Або методична та педагогічна підготовка батьків, якщо саме вони навчають дитину, повинна бути на професійному педагогічному рівні.
Існує і третій варіант, який успішно здійснюється в різних формах – методична допомога батькам та їх професійне консультування з боку профільних педагогічних спеціалістів. В нашій школі ми активно використовуємо як перший, так і третій варіант – методичну допомогу та консультування батьків.
Навчання та консультування батьків здійснюється в різних, зручних для них формах (індивідуальне консультування, семінари, форуми та ін.). Найблищим часом, ми готуємо батьківський форум, де плануємо обговорити два питання: Чи існують універсальні методики навчання, чи методики повинні відповідати індивідуальності дитини? І що заважає нашим дітям навчатися, та що саме відбиває в них бажання навчатися?
Друга сильна сторона навчання вдома – звільнення у дитини багато вільного часу, яке дозволяє витрачати його на заняття спортом, творчою діяльністю, або іншими формами розвиваючої діяльності.
Але домашня форма навчання вигідна й батькам.
Навчання дитини вдома забезпечує реальний, а не декларативний контроль батьків за діяльністю вчителів, які навчають дитину, вільна присутність батьків на уроці в будь-який зручний для них час, а також систематична взаємодія і співробітництво з вчителями.
І, нарешті, витрати на навчання дитини вдома менші, ніж при відвідуванні нею масової школи. Витрати батьків під час домашнього навчання безпосередньо на навчальний процес (оплата праці вчителів, придбання навчального приладдя, необхідних дитині та ін.), але немає необхідності втрачати гроші на пошиття та купівлю шкільної форми, ремонт, допомогу школі та ін.
Звертаємо вашу увагу ще на один аспект – відміна домашнього навчання від домашньої освіти. Домашня освіта – навчання дитини в домашніх умовах без відвідування масової школи з ціллю отримання ним повноцінної освіти. Домашня освіта відрізняється від домашнього навчання. Домашнім навчанням є навчання дитини в домашніх умовах. Це як форма отримання знань обумовлена проблемами у навчальній діяльності дитини, які не дозволяють йому відвідувати загальноосвітню школу. Ціль домашнього навчання – не припинення навчання дитини в загальноосвітній школі, а навчання в домашніх умовах для того, щоб дитина не відстала від шкільної програми. Навчання вдома закінчується тоді, коли причини, які заважають дитині відвідувати загальноосвітню школу, будуть усунені. Таким чином, домашнє навчання має тимчасовий характер, а дитина зорієнтована на подальше навчання в загальноосвітній школі. Домашня освіта також передбачає навчання в домашніх умовах по державному навчальному плану, але здійснюється вона на постійній основі та має за ціль отримання закінченої освіти, яка відповідає державним стандартам, та отримання відповідного державного документа про освіту. Домашня освіта входить в освітню систему США, Великобританії, Індії, Італії, Нової Зеландії, Російської Федерації, Південо-Африканської республіки та інших країн.
Але домашня освіта та домашнє навчання має спільні риси – навчання дитини в домашніх умовах. І дві ці форми навчання мають свої сильні сторони, про які ми сказали вище. Наша школа виконує повноцінну домашню освіту з 1 по 11 клас і має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності. Після закінчення навчання учню видають документи про освіту державного зразка.
Разом з тим, ми навчаємо дітей, які знаходяться на домашньому (сімейному) навчанні та потребують навчальної допомоги.
Однією з форм домашньої освіти та навчання, яку використовуємо ми, є дистанційне навчання – індивідуалізований процес навчання, який здійснюється через інтернет. Переваги даної форми навчання полягають в наступному:
При дистанційному домашньому навчанні забезпечуються індивідуальний підхід до дитини, відхід від орієнтації на середній рівень учня, заняття по оптимальному графіку. Навчання здійснюється з урахуванням здібностей дитини, можливості приділити більше уваги тому, що важче дається, не затримуючись там, де дитина краще розуміє матеріал, і не підлаштовуючись під інших учнів і класу в цілому.
Дистанційне навчання дає можливість організувати навчання дитини у відповідності з власним, оптимальним для нього графіком у будь-якому зручному для дитини місці, вибирати час навчання: ранок, вечір, день; звільнити час для відвідування спортивних секцій, гуртків, прогулянок, читання тощо, тобто забезпечити повну соціалізацію та розвиток дитини, цілком використовувати потенціал його творчих інтересів і талантів. Створення зручного і оптимального для дитини графіка навчання, зручне і комфортне місце для занять різко відрізняється від ситуації в загальноосвітній школі, де не враховуються інтереси кожної дитини у розкладі уроків і графіка роботи школи, а в облік береться план роботи і навантаження вчителів і доступність аудиторії класів для занять.
При дистанційному навчанні гарантується відсутність конфлікту з вчителями школи та дітьми, що за умови несприятливого морально-психологічного клімату в школі не тільки можливо, але і може придбати стійку тенденцію, несприятливу для учня.
При використанні дистанційного навчання контроль знань має вигляд, незвичний для учня масової школи: він систематичний, а не, як у звичайній школі, від випадку до випадку або чітко спланований у часовому інтервалі за темами. Така особливість контролю за знаннями також забезпечує поглиблений індивідуальний підхід до кожного учня нашої школи.