Одесская онлайн
школа І-ІІІ ступеней
«Восхождение»

Больше информации вы
можете получить на нашем
форуме

Перейти на форум

Записаться
на курс
Форми навчання

 

 • Індивідуальна форма навчання;
 • Екстернат;
 • Дистанційна форма;
 • Педагогічний патронаж.

 

Індивідуальна форма навчання

Одеська приватна школа І-ІІІ ступенів «Сходження» здійснює навчання дітей, які переведені на індивідуальну форму навчання відповідно до «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 за №8. Діти, які згідно з вищевказаним положенням переведені на індивідуальну форму навчання, можуть бути прийняті в школу «Сходження» як учні, а також й залишатися учнями тих шкіл, де вони переведені на індивідуальну форму навчання. У цьому випадку школа «Сходження» здійснює освітні послуги цим дітям відповідно до їх навчальних потреб на підставі угод, укладених між батьками і школою.

Для зарахування на індивідуальну форму навчання подаються наступні документи:

 • заява одного з батьків (законних представників) або особиста заява (для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми);
 • копія документа, що посвідчує особу учня (свідоцтво про народження/ паспорт);
 • документ про освіту (копія свідоцтва про базову середню освіту, табель або виписка оцінок з класного журналу за останній рік навчання);
 • медична довідка встановленої форми, яка визначена чинним «Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних установах»;
 • витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації;
 • копія відповідного документа, що підтверджує законність перебування в Україні (для іноземців або осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах);
 • договір про освітню послугу між школою і батьками або особами, що їх замінюють.

Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання проводиться протягом усього навчального року.

Для учнів, які навчаються на індивідуальній формі навчання, забезпечується навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку. Програми розробляються з участю одного з батьків (законних представників) у відповідності з можливостями дитини, з урахуванням виписки з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Навчальні досягнення учнів оцінюються відповідно до вимог індивідуальних програм.

Після закінчення терміну індивідуальної форми навчання учень може продовжувати заняття у тому навчальному закладі, з якого він прибув, на загальних підставах. У цьому випадку результати виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнень у навчанні зазначаються у довідці, яку видає школа «Сходження».

Якщо термін закінчення індивідуальної форми навчання збігається з терміном річного оцінювання та завершення навчального року в школі «Сходження», учню видається відповідний документ про освіту (табель успішності, свідоцтво про базову середню освіту, атестат про повну середню освіту).

Екстернат

Одеська приватна школа І-ІІІ ступенів «Сходження» здійснює навчання дітей екстерном. В школі також можуть отримувати освітні послуги діти, які залишаються учнями тих шкіл, де вони переведені на екстернатну форму навчання. У цьому випадку школа «Сходження» здійснює освітні послуги цим учням (уроки, консультації, тощо) відповідно до їх потреб та на підставі угоди, укладеної між батьками учня і школою.

Дистанційна форма навчання

Дистанційна форма навчання здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання для учнів, які з будь-яких причин (стан здоров’я, проживають у географічно віддалених від загальноосвітньої установи населених пунктах, знаходяться за кордоном, за сімейними обставинами) не можуть відвідувати загальноосвітню школу, а також для усіх бажаючих отримати освіту дистанційно.

Дистанційна форма навчання використовується і для дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАТРОНАЖ

Педагогічний патронаж – навчання викладачем в домашніх умовах дитини, яка за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, потребує такої форми навчання.