Одесская онлайн
школа І-ІІІ ступеней
«Восхождение»

Больше информации вы
можете получить на нашем
форуме

Перейти на форум

Записаться
на курс
Про нас.

Одеська приватна школа І-ІІІ ступенів «Сходження» – перша он-лайн школа в Україні, інноваційний проект, який дуже швидко розвивається – дистанційне навчання учнів в домашніх умовах по авторській методиці «DIALOGUE-STUDYING», а також по іншим формам дистанційного навчання.
В організації занять та дозуванні навчального навантаження враховуються індивідуальні особливості учня. Уроки проводяться індивідуально в режимі он-лайн кожен день за розкладом, узгодженому з батьками учня.
Школа створює умови для реального здійснення індивідуалізованого навчання. Умови постійного індивідуального контакту вчителя тільки з одним учнем, який виникає при домашньому навчанні (на відміну від контакту в колективному середовищі класу, який характерний для уроку в масовій школі) і забезпечує безперервний активний діалог вчителя з учнем, оволодіння учнем знаннями та виконання ним завдань в темпі, який відповідає його розвитку.
Здійснюване нами системне дистанційне навчання забезпечує щоденний індивідуальний контакт учителя з дитиною, побудова уроку, як діалогу між вчителем та учнем (цього не дають відеоуроки, які презентують собою яскравий, цікавий монолог вчителя, але пасивне сприйняття дітьми викладеного в них навчального матеріалу), а також використання інтерактивних форм навчання, цьому сприяють технічні можливості інтернету.
Один з принципів нашого навчання – співробітництво та взаємодія педагогів з батьками. Перед початком навчання обов’язково проводиться співбесіда з батьками стосовно особистісних особливостей дитини, підтримується систематичний зв’язок педагогів з батьками протягом всього періоду навчання.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У НАС:
Дитина має індивідуальний стиль навчання, що створюється вільним часом навчання – ранком, ввечері, вдень;
Низькі ціни за навчання;
Постійний індивідуальний контакт вчителя з дитиною протягом усього уроку;
Робота вчителя з дитиною по індивідуальній програмі, враховуючи його знання, індивідуальність та пізнавальні інтереси;
Звільнення часу дитини для заняття спортом і творчістю.

ШКОЛА СПІВПРАЦЮЄ З АВТРОРИТЕТНИМИ УКРЇНСЬКИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В СФЕРІ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ.
Наша ціль – не тільки дати знання учням, але й навчити мислити, думати, бути самостійними та компетентними в пошуках знань, зробити наших учнів духовно й культурно багатими, соціально-активними, креативними людьми.
Індивідуалізований контакт з учнями на уроці дозволяє вчителю програмувати зміст уроку не на рівень «посереднього» учня, а на особистість конкретного учня, який володіє певним рівнем знань та розвитку, який має свої пізнавальні інтереси, що забезпечує особистісно-орієнтований підхід до дитини.
З цією метою створюється індивідуальна навчальна програма для кожного учня, враховуючи його знання та індивідуальність, інтелектуально-освітній потенціал дитини, а також його можливості та стан здоров’я.
Навчання в нашій школі не залежить від місцезнаходження учня. Діти, які у нас навчаються, проживають як в Україні, так і в інших країнах Європи, Америки, Азії та Африки.
Навчання здійснюється по державній програмі України з врахуванням індивідуальних особливостей учня українською та російською мовами.
Школа видає документ державного зразка про отримання освіти.

НАШІ КОНТАКТИ :
+38 (048) 787 27 73; +38 (093) 022 30 77; +38 (094) 94 75 773;
E-mail: shodzhenyaschool@gmail.com